Youtube test

Новото нещо от днес по самодейният ми блог е добавянето на Youtube видео.

Разчистих малко кода и добавих функционалност за теми. Към момента се ползва само 1, но понеже съм силно повлиян от няколко сайта "банки" за теми ще преработя изгледа така, че да може да се добавят нови теми лесно.

Thursday, 12:11
14th August 2014