Модификации и идеи за нови проекти

Тъй като това е самодеен проект, не смятам да се ограничавам в разни модели. За момента ще държа блогът на основната страница, пък ако пресметна за добре ще сложа друга секция тук. Блогът ще се състой от съвсем елементарната идея на това да споделям мислите си публично. За някаква обратна връзка съм оставил достатъчно информация в About секцията. В последствие може да добавя и възможността за коментиране, но за сега това не е приоритет. Имаше няколко размествания на секций по сайта, именно закриването на Блог секцията, промяната на Проекти секцията и преместването на единственият за сега публичен проект в негова собствена главна част от сайта (тук). Следва намирането и/или изработването на дизайн за блогът и за страницата с проектите, след което може по-ясно да се вкарват тракери за текущи публични проекти. Разбира се останалите секций по сайта за сега остават непроменени. Или поне докато пазим основният изглед на сайта такъв.

А за нов проект, за момента ще пусна само това тук: mari0

Tuesday, 14:46
12th August 2014